Tiskové zprávy

Prodávejte a nakupujte své nemovitosti, nikdy to nebylo snažší, než nyní…..!

KVĚTEN 2012     Nákup a prodej vaší nemovitosti v reálné tržní ceně s oporou propagace a podpory prodeje nikdy nebyl jednodušší než nyní, v reality PROLUX Consulting Int.  Profesionální příprava podkladů pro zájemce o koupi z firemní databáze reality PROLUX, popisy, fotodokumentace, označení, práce zaměstnanců a řada dalších, doplňkových služeb. Okamžité a průběžné oslovení zájemců o koupi nemovitosti, systémové „párování“ poptávajících klientů s aktuálními nabídkami, řešení požadavků zájemců, reagujících na poutače, prezentace na realitních serverech, klientský servis, služba call centra a zpracování vašich dotazů, přesné adresy vaší nemovitosti pro zájemce, koordinace celého obchodního případu včetně operativního zajištění prohlídek a řada dalších služeb, které jsou každodenní oporou při prodeji vaší nemovitosti či pozemku. Poptáváte nemovitost? Denně v reality PROLUX Consulting naleznete nové nemovitosti, prostřednictvím call centra a operátorů, či jiných zaměstnanců, dostanete vyčerpávající informace vč. polohy a souřadnic nemovitosti, vč. její adresy. Sjednána může být promptně fyzická prohlídka, následně zajistíme předložení vaší cenové nabídky prodávajícímu a přípravu smluvních dokumentů. Cílem zefektivnění všech procesů prodejního systému je maximální klientská spokojenost. Komunikaci s firmou a ovládání uživatelského přístupu zvládne pro uživatelsky příjemné prostředí a transparentní úkony každý z klientů a zájemců o prodej či koupi nemovitosti.   zdroj:   www.pozemky-prolux.cz  


On-line pohovory pro uchazeče o zaměstnání.....

KVĚTEN 2012     O tom, že v reality PROLUX Consulting Int. udávají tempo inovacím v realitním trhu jsme napsali již mnoho. Propracovány jsou činnosti jednotlivých oddělení, složených ze zaměstnanců firmy a s technologickou oporou vyspělého prodejního systému vytváří kompaktní proces propagace a podpory prodeje nemovitostí klientů firmy. Na jednoznačnou vedoucí pozici ve vývoji technologických nástrojů, které činí proces prodeje nemovitosti efektivnějším, pro klienty - uživatelsky vstřícnějším, navazuje PROLUX vývojem a přípravou on-line pohovorů s uchazeči o zaměstnání. Tento systém umožní společnosti i uchazečům o firemní pracovní pozice zlepšit proces náborů. Každý z kandidátů ihned ví, že následná pozvánka na osobní pohovor znamená, že byl vybrán mezi nejvhodnější, přičemž vlastní čas náborů je zkrácen. Z obrovských skupin zájemců o pracovní pozice lze tímto způsobem zaměřit svůj čas pouze na nejúspěšnější uchazeče. K videopohovoru, na který se uchazeč dostavuje na základě potvrzeného emailu potřebuje uchazeč pouze počítač s internetovým připojením vybavený mikrofonem,  webkamerou a některou z aplikací  bezplatných komunikačních služeb, např. skype. Pohovor následně probíhá v místě a čase, které oběma stranám vyhovují, přičemž termín potvrdí firemní personalista. V emailu bude uveden odkaz a souhlas s podmínkami (zpracování osobních a dat ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů). Nový nástroj, umožňující předvýběr uchazečů o firemní pracovní pozice prostřednictvím on-line pohovorů chce firma aplikovat jako další z vymožeností současného informačního věku. Tato časově úsporná a efektivní forma online personálního servisu má za cíl kromě pohodlí uchazečů, úspory času a nákladů, zvýšit dlouhodobou úspěšnost při výběru zaměstnanců. O aplikaci personálního systému do praxe vás budeme bezprostředně informovat.   zdroj:   www.prolux.cz


Zájemce není kupující......

KVĚTEN 2012      I v režimu propagace a podpory prodeje nemovitostí PROLUX Consulting Int. platí, že zájemce není v prvotní fázi kupujícím. Prodej nemovitosti či její nákup je bezpochyby důležitým životním rozhodnutím pro každého z nás. Z řad těch, co mají zájem o koupi nemovitosti, nebo upřednostňují investice do nemovitosti před investicí např. do finančních, akciových či dluhopisových fondů se stávají zájemci o koupi nemovitosti. Je dnes samozřejmostí, že fungující realitní kanceláře prezentují své nabídky s pomocí různých vyhledávačů, které po zadání prvotních kriterií výběru typu nemovitosti, ceny, lokality nabízejí aktuální nabídku z portfolia dané realitní kanceláře. V reality PROLUX je již několik let samozřejmostí, že zájemci o koupi, se kterými je            v režimu propagace a podpory prodeje ihned spárována vaše nabídka s jejich poptávkou po nemovitosti, jsou soustředěni v propracované firemní databázi. Prověřením této dlouholeté práce lze konstatovat, že zájemci, soustředěni z celé ČR v této firemní databázi, jsou nejčastějšími kupujícími. Další významnou skupinou jsou poptávající, kteří reagují na poutači a bannery označené nemovitosti “na prodej”, které jsou společně s kontaktem na profesionální službu dané kanceláře ihned k dispozici pro provedení prohlídky. Třetí skupinou zájemců jsou lidé, reagující z pohodlí kanceláří a domovů na internetové nabídky realitních serverů. Všichni výše uvedení jsou stále zájemci, kteří před vlastním nákupem musí nemovitost vyhodnotit, prohlédnout fyzickou prohlídkou, prozkoumat okolí dané nemovitosti a předložit vám k rozhodnutí prostřednictvím RK jejich cenovou nabídku. V případě, že je nabízejícím klientem cenová nabídka odsouhlasena, hovoříme o prodejní ceně nemovitosti a přechodu nabízejícího do statutu prodávající, analogicky pak přechodu zájemce o koupi do statutu kupující. Pouze kupující předkládá nabídku v reálné tržní ceně, kterou je schopen a ochoten bez nátlaku a zvláštní obliby uhradit prodávajícímu v daném místě a čase, přičemž o prodeji se rozhoduje pouze vlastník nemovitosti. Byli jste osloveni zaměstnancem call centra reality PROLUX Consulting Int., že na typ nemovitosti, kterou vlastníte, existují zájemci, které evidujeme v naší firemní databázi? Nezaměňujte tento pojem za pojem “kupující”. Dopřejte čas na životní rozhodnutí těmto zájemcům s podporou profesionální a nepřetržité služby zaměstnanců, vaše nemovitost bude s vaší součinností prodána okamžitě, pokud tento prodej sami umožníte. zdroj:   www.reality-prolux.cz


Úspěšný prodej nemovitosti

O tom, že nová doba, vyžaduje nové věci, zejména pak přístupy a systémové změny, bylo popsáno mnoho. V reality PROLUX Consulting Int. řeší své inovativní a novodobé přístupy v prodeji nemovitostí propagací a podporou prodeje s využitím doplňkových služeb. DUBEN 2012  Vžijme se do role vlastníka nemovitosti, kterou chcete odprodat. Nemáme žádné známé, přátele, kamarády, jejich známé či jejich přátele, kteří by vaši nemovitost pořídili. Nezbývá, než prodej nemovitosti rozjet naplno. Zkoušíme svoji nemovitost popsat svými slovy, která vyjadřují superlativa výhodné koupě, v lepších případech amatérsky nafotit a „zavěsit“ na weby zdarma, možná do místní prodejny smíšeného zboží, či na vývěsku supermarketu. Když si uvědomím neprofesionalitu z obastí realit u většiny z nás - vlastníků nemovitostí a mám možnost porovnat ji s nabídkou výčtu zaměstnaneckých úkonů, které v reality Prolux nabízejí, musím se usmát vlastním a ve většině případů i neúspěšným pokusům, naivním úvahám. Každý by měl přeci dělat to, v čem je odborník, v čem je profesionál. V aktuální nabídce propagace a podpory prodeje nemovitostí nalezneme každodenní práci zaměstnanců na různých pracovních pozicích. Po zpracování nabídkové a prodejní dokumentace pro umístění vaší nemovitosti v inzerci a na realitních portálech, je předložena nabídka zájemcům z firemní databáze. Současně s tím probíhá telefonická a webová komunikace (i v mimopracovní hodiny), kde zájemci i klienti komunikují s vyškoleným týmem operátorů call centra a dotazy k inzerovaným nabídkám  jsou po zpracování v prodejním systému předány kompetentním osobám. Vaše nemovitost je opatřena označením „Na prodej“, průběžně vám je poskytována podpora prodejního centra při nalézání reálné tržní ceny vaší nemovitosti (dle reakcí zájemců a výší jejich cenových nabídek, které vám předkládají). Jako klient jsem neustále informován prostřednictvím sms, emailem nebo telenoficky o podpoře prodeje mé konkrétní zakázky. Čerpám současně odkudkoliv na světě z mobilu či počítače výhodu on-line klientského servisu 24 hodin a 7 dní v týdnu, který mi mimo jiné umožňuje úpravy fotografií, textace inzerce popř. mi dává možnost snížení nabídkové ceny pro zvýšení zájmu poptávajících. Chci prodat co nejvýhodněji, využiji tedy služeb právě profesionálů v reality PROLUX Consulting Int. Poskytují nadstandardní služby za standardní odměny a nemovitosti skutečně denně prodávají, nejen nabízejí. Zdroj:     www.nemovitosti-prolux.cz    


V reality PROLUX Consulting Int. čelí „oprávněné“ kritice zájemců o koupi

DUBEN 2012   V posledním období přibývá obchodních případů, kdy je zaznamenán pro současnou dobu neobvyklý úkaz – přetlak na straně poptávky po koupi nemovitosti. Nemovitosti, označené v rámci podpory prodeje poutači „na prodej“, soustavná a každodenní odborná práce zaměstnanců s cenou nemovitosti v závislosti na reakcích zájemců, využití firemní databáze poptávajících zájemců – to vše umožňuje při souhlasném stanovisku klienta firmy nabízet zakázky v reálných tržních cenách, resp. v cenách obvyklých v místě a čase. Pozornost zájemců je tak upoutána a zvyšuje se jejich chuť sjednávat expresní prohlídky, následně předávat prostřednictvím kanceláře prodávajícím své cenové nabídky a ihned rezervovat např. on-line platbou rezervaci nemovitosti. Vlastní prodeje nemovitostí jsou pak záležitostí několika dní, týdnů. Je zřejmé, že ne všichni mohou být uspokojeni expresním nákupem nemovitosti a tak lze často slýchávat kritiky neuspokojených zájemců o koupi, že „starý systém“  realitek je lepší, protože téměř nikdo neobchoduje a zájemci o koupi mají čas si vše rozmýšlet. Pomalý přístup k obchodním případům je však v konfliktu se zájmy prodávajících klientů i zájemců o koupi a proto jsou neuspokojeným a nerozhodným klientům nabízeny denně nové zakázky, které jsou alternativami předchozího a bezplatný vstup do firemní databáze poptávajících. Prodej za nejvyšší cenu a v co nejkratší době je posláním všech zaměstnanců a spolupracovníků reality PROLUX Consulting Int. Zdroj:   www.nemovitosti-prolux.cz


Oba vypadají stejně, oba pracují odlišně

... jeden podniká, druhý je zaměstnancem s nutností plnit výkonnostní cíle své práce ve prospěch klienta. Dobrý den (1) ..... dovolte, abych se představil. Před pár dny jsem vám telefonoval ze svého soukromého mobilního telefonu a domluvil si schůzku s vámi na tento víkend (jindy totiž nemohu, neboť jsem ve svém druhém zaměstnání). Jsem realitním makléřem moderní realitní kanceláře, pracuji jako OSVČ na živnostenský list. Naše realitní kancelář má stovky makléřů a vlastní internetové stránky, mým posláním je zprostředkovat prodej vaší nemovitosti. Jen si to zde nemovitost nafotím a jsem připraven se zájemci, kteří mi pak zavolají, dostavit se na prohlídku vaší nemovitosti, aby mi klient podpisem dokumentů potvrdil nárok na vyplacení zprostředkovatelské odměny od RK, pro kterou pracuji – protože informace o nemovitosti mu stejně nejlépe sdělíte vy. Dobrý den (2) ....... dovolte, abych se představil, jsem realitním asistentem a zaměstnancem realitní kanceláře, na této informativní schůzce jste se domluvil se zaměstnankyní našeho call centra – telefonní operátorkou. Mým úkolem je prezentovat vám systém podpory prodeje a prověřit vaši nemovitost z hlediska majetko-právního, vč. pořízení aktuálního popisu vaší nemovitosti a fotodokumentace. Vše odborně zpracujeme a s pomocí naší supervise obchodu vám budou zodpovězeny veškeré vaše dotazy k podmínkám spolupráce,  společně stanovíte nabídkovou cenu nemovitosti pro úvod nabídkového řízení. V prvním okamžiku naší vzájemné spolupráce nemovitost označíme poutačem „na prodej“, pokud se jedná o nabídku pozemku, zajistíme instalaci a odborné usazení velkoplošného poutače našimi techniky. Následně budou oddělením koordinátorů osloveni zájemci z firemní databáze, kterým bude vaše nemovitost ihned nabídnuta, souběžně s tím se naši systémoví inženýři a editoři zakázek postarají o elektronické zpracování zakázky a její export na vlastní + nejvýznamnější komerční realitní servery.  Firma tedy prostřednictvím svých zaměstnanců z jednotlivých úseků komunikuje se třemi skupinami zájemců souběžně – ti, co reagují na označenou nemovitost, zájemci z vlastní firemní databáze a zájemci, reagující na virtuální prohlídky vaší nemovitosti. Kdokoliv požaduje informaci o vaší nemovitosti, je obsloužen call centrem a kompetentními zaměstnanci. Současně s aktivací vaší nabídky získáváte uživatelské jméno a heslo pro vstup do realitního systému a možnost souběžného sledování průběhu obchodního případu s možnostmi navrhovat úpravy ceny, změny fotodokumentace popř. popisu (např. po dokončení oprav, rekonstrukcí atp.). Tímto propracovaným prodejním systémem dokážeme při správně stanovené reálné tržní ceně zajistit prostřednictvím zaměstnanců oddělení prohlídek expresní prohlídku vaší nemovitosti, po které zájemce o koupi předkládá cenovou nabídku. Rozhodnutí o prodeji je pouze na vlastnících nemovitosti, po celou dobu platnosti smlouvy o podpoře prodeje čerpáte balíček služeb, ze kterých samotná myšlenka podpory prodeje vychází a jejíž cílem je nejrychlejší prodej nemovitosti našich klientů za nejvyšší cenu. Na první pohled je patrný rozdíl, mezi oběma pojetími. Informační věk nutí hledat zlepšení přístupů ke klientům s využitím moderních technologií a zavedením přístupů, které jsou pohodlné, systematické a odpovídající r. 2012. Je pouze na klientech, chtějí-li prostřednictvím zprostředkovatelského systému nemovitosti pouze neefektivně nabízet a spoléhat na náhodu při prodeji, nebo prodej podpořit profesionálním přístupem zaměstnanců a aplikací nových systémových prvků, jako např. u klientů REALITY PROLUX. zdroj:   www.asrkm.cz


Cenové rozpětí ceny nemovitosti

BŘEZEN 2012   Dynamický prvek podpory prodeje - cenové rozpětí hodnoty vaší nemovitosti, akceleruje průběh nabídkového řízení a zajištění zájemců o fyzickou prohlídku.  Oslovení zájemci vyhledávají výhodné nákupy a vyčkávají na hladinu reálné tržní ceny přípaně dalších bonusů (služeb), spojených s případnou koupí. Až tehdy je pro ně nákup výhodný a prohlídka přichází v úvahu. Zjištění reálné tržní ceny vaší nemovitosti  přináší firma Prolux, jako jeden z prvků nástrojů podpory prodeje a služby klientovi. Jak zjistit reálnou tržní cenu v místě a čase? Varianta znalec a odhadce při stanovení této ceny znaleckým posudkem, odhadem či dobrozdáním, přihlíží zejména k uskutečněným prodejům identických nemovitostí, uskutečněným v nedávné či současné době. Pokud přihlíží pouze nabídce srovnatelných nemovitostí a k těmto cenám, nedodržuje pak zásadní pravidlo srovnávací metody ocenění, která má nejblíže k reálné tržní ceně. Nezapomínejme, že každá z nemovitostí je unikátní, což platí zejména pro rodinné domy, pozemky, rekreační chaty a chalupy....Jak si s tímto problémem poradili v Reality Prolux? Při uzavření smlouvy o podpoře nemovitostí a stanovení výchozí ceny vaší nemovitosti pro nabídkové řízení je na základě odborného popisu realitního asistenta konzultována cena s odborníkem, který má dokonalý přehled o uskutečněných prodejích v dané lokalitě. Celorepubliková působnost firmy a vysoká četnost prodejů  umožňuje tento přehled stále aktualizovat. V případě, že vaše cenové očekávání je nepřiměřené a nereálné, raději od spolupráce ustoupí, neboť kancelář v režimu podpory prodeje profituje pouze z realizovaného prodeje. Následuje zpracování nabídky vaší nemovitosti a oslovení zájemců z vlastní databáze poptávajících, komunikace se zájemci reagujícími na označení nemovitosti a snaha kanceláře o sjednání expresní prohlídky vaší nemovitosti. Tato zpětná vazba představitelů poptávky na realitním trhu definuje úroveň reálné tržní ceny, kterou jsou v daném místě a čase kupující ochotni zaplatit – předpokladem je však uskutečnění prohlídky vaší nemovitosti. Z výše uvedených důvodů pak vyplývá, že z hlediska nabízejících vlastníků nemovitostí nemusí v žádném případě docházet k panice či nespolupráci právě proto, že je cenová nabídka upravena do reálného pásma – tedy od – do Kč (přičemž horní hranicí je právě výchozí cena nabídkového řízení). Stále platí skutečnost, že proto abych koupil, musím vidět, proto abych viděl, musím být v pásmu reálné tržní ceny. Snahou Proluxu je tedy zajistit co nejvíce zájemců o vaši nemovitost, kteří svoji cenovou nabídku formulují prostřednictvím této kanceláře až po uskutečnění prohlídky vaší nemovitosti. zdroj:   www.nemovitosti-prolux.cz


Podpora prodeje nemovitostí není “jen” reklama

Laická veřejnost mnohdy zcela chybně zaměňuje podporu prodeje (anglicky sales promotion) pouze za různé prvky reklamy. Primárním cílem podpory prodeje nemovitostí Prolux je však využití tvůrčího rozměru upoutání pozornosti zájemce o koupi nemovitosti využitím rozličných nástrojů, jenž tohoto zájemce podpoří v rozhodnutí nakoupit vaši nemovitost a využít firemních služeb a osobního servisu. Na rozdíl od pouhé reklamy zaměřené na delší časové působení nástroje podpory prodeje mají cíl stimulovat okamžitý prodej
- význam těchto nástrojů roste v době ekonomické recese, v době, kdy je na trhu silnější konkurence, když výrazně převažuje nabídka nad poptávkou. Čím dál hodnotnějším pro zákazníky je čas a portfolio poskytovaných služeb. Mezi důležité prvky pak patří propojení obchodu s moderními technologiemi. Ať hovoříme o komplexní informaci o majetko-právním stavu nemovitosti, který zjistí přizpůsobením naší aplikace každý, kdo má zájem o konkrétní zakázku, či  internetových aplikacích cíleně vytvářených i pro operační systémy mobilních telefonů. Právě mobily, které mají lidé neustále u sebe, mohou totiž zodpovědět otázku, zdali je konkrétní nemovitost dostupná a za jakých podmínek. Nákupní rozhodování je s využitím tohoto systému podpory pak mnohem sofistikovanější než v minulosti. Problém realitního trhu ČR je pak to, že si tento klientský přístup mohou dovolit primárně “silnější” společnosti, které pak po nějakou dobu budou moci využít i jisté období „zřetelné komparativní výhody“ oproti společnostem poněkud zaostávajícím. Pozitivem tak může být alespoň to, že hlavním faktorem rozhodujícím o koupi nemusí být pouze cena, ale vnímána je zřetelně kvalita a komplexnost služby. Podpora prodeje vás jednoznačně dovede k očekávanému cíli.

Přímá podpora prodeje je jeden z nejzákladnějších způsobů nabízení a představení zboží, produktů, služeb v našem případě modifikovaně vaší zakázky. Je ověřeno, že pokud si potencionální zákazník může zboží nejprve prohlédnout (zajištěním expresní prohlídky vaší nemovitosti), vyzkoušet, ochutnat, je téměř jisté, že si jej také zakoupí. Pro klienty Reality Prolux jsou pak prioritně aplikovány tři důležité kroky.
Kroky, které z hlediska zájemce o koupi nemovitosti rozhodnou (které jsou doplněny řadou mezikroků – úkonů specializovaných oddělení zaměstnanců na různých pozicích, zodpovědných v režimu dělby práce za profesionální naplnění dílčí služby).
Významnými kroky k cíli tedy jsou: KROK (1) - Vaše nemovitost musí být zájemci VIDĚT. – zájemci (1) – procházející, projíždějící ve vaší lokalitě) reagují na poutač Na prodej, na reklamní material, rozmístěný v okolí vaší nemovitosti (pozn.: např. “v této lokalitě je nemovitost na prodej” nebo “v tomto domě je byt na prodej” aj.) zájemci (2) – vlastní databáze poptávajících), kteří jsou osloveni koordinátory obchodu Prolux a jsou jim po zpracování nové zakázky zaslány veškeré informace k nemovitosti. Zájemci (3) pak přicházejí prostřednictvím internetu z firemních a komerčních realitních serverů a reagují na naši nabídku, kterou před ostatními zviditelňujeme - přesným popisem, profesionální fotodokumentací a reálnou tržní cenou pak odlišíme vaši nemovitost od ostatních nabídek zprostředkovatelů. KROK (2) Zájemce o koupi  díky expresně sjednané prohlídce musí PŘIJÍT k vaší. nemovitosti.  Pokud přichází, je právě vaše nemovitost tím nejlákavějším, nejzajímavějším, nejpřitažlivějším cílem, splňujícím očekávání tohoto zájemce. V této chvíli je totiž zájemce vybaven a seznámen se všemi informacemi – od majetko-právního stavu nemovitosti, nabídkové ceny či cenového rozpětí (ve kterém je možno předkládat nabídky a jednat o finální prodejní ceně), fotodokumentací, polohou, technickým stavem a disponibilitou vašeho času, který je pro provedení prohlídky potřebný a který je sjednán našimi koordinátory. KROK (3) - Jen takto může zájemce o koupi vaši nemovitost skutečně Poznat – vidět na vlastní oči,  prověřit, prohlédnout, zahrnout zjistěná pozitiva a nabyté informace ze setkání s vámi do finální cenové nabídky, kterou prostřednictvím naší kanceláře předloží.  Podpora prodeje nemovitostí klientů je tak kombinací reklamy, marketingových prvků a soustavné práce zaměstnanců firem. V Prolux se jedná navíc o perfektní propojení služeb pro prodávající klienty se službami pro zájemce o koupi s oporou výsledků soustavného vyjednávání s těmito stranami. Vzhledem ke skutečnosti, že nákup/prodej nemovitosti na za cíl aplikovat soubor krátkodobých stimulů zájemců, který má povzbudit k nákupu nemovitosti, doplňují v Prolux tyto prvky účelovými službami pro klienty, mezi které patří např. výběr vhodných nemovitostí podle požadavků klienta, zajištění přípravy všech smluvních dokumentů, zajištění peněžních úschov a další asistenci a služby na základě dohody s klientem. zdroj:  www.prolux.cz  


REKLAMNÍ KAMPAŇ JE DALŠÍM MARKETINGOVÝM NÁSTROJEM PODPORY PRODEJE

Zaujmout další skupinu zájemců o koupi reklamní kampaní, podporující prodej nemovitostí, investovat další finanční prostředky a práci všech....   ÚNOR 2012     Rozsáhlou reklamní kampaní napříč celou Českou republikou se rozhodli pokračovat v PROLUXU v novém systému podpory prodeje nemovitostí klientů firmy. Účelově vyrobené reklamní bannery a poutače, samolepky, cedule – vše variantně zpracované v maximální kvalitě. Podpora prodeje zahrnuje okamžité oslovení několika skupin zájemců o koupi nově systémově zpracované zakázky.  Označené poutačem Na prodej jsou zakázky nabídnuty skupině zájemců kteří procházejí a projíždějí v dané lokalitě. Po dodání podkladů k zakázce je tato nabídnuta druhé skupině – tedy zájemcům z rozsáhlé firemní databáze, s kterými komunikují koordinátoři obchodů od momentu zpracování zakázky až po sjednání expresní prohlídky. Třetí skupina zájemců je generována ze zájemců, přicházejících dnes již spíše podpůrně z internetové nabídky na předních realitních a vlastních serverech s vysokou návštěvností. Rozsáhlá reklamní kampaň připravovaná v PROLUX v těchto dnech má za cíl pracovat s lidmi, kteří doposud nevyužili žádnou z výše uvedených forem zájmu o koupi či prodej nemovitostí. Veškeré dotazy těchto zájemců, reagujících na bannery při hlavních a páteřních komunikacích okresů České republiky profesionáně obslouží call centrum společnosti s vyškolenými operátory a zaměstnanci prodejního centra firmy a na rozdíl od formy zprostředkovatelské, poskytnou v režimu podpory prodeje veškeré informace k zakázkám našich klientů. zdroj:  www.nabidka-prolux.cz  


PODPORA PRODEJE – posilují tým zaměstnanců o ty nejlepší uchazeče!

ÚNOR 2012     V minulém článku jsme vás informovali o realizovaném projektu podpory prodeje nemovitostí klientů a zvýšené poptávce v rámci celorepublikového působení Reality Prolux. Tato firma čelí nebývalému zájmu ze strany zájemců o pracovní pozice! Zaměstnanecké pozice, práce na hlavní pracovní poměr, práce ve vyspělém realitním systému, inovátorství. Projekt, o kterém pouze čtete, o kterém v superlativech slyšíte. Slyšíte z řad spokojených klientů, slyšíte od zaměstnanců firmy. Kdo by neměl zájem obstát ve výběrových řízeních na rozšiřující se pracovní týmy firmy  Reality Prolux? Mezi uchazeči o tato pracovní místa v rámci celé ČR nejvíce postřehnete persony s VŠ vzděláním, bývalé makléře jiných RK a bývalé manažery malých firem, učitele, obchodní zástupce. Firma celorepublikově spolupracuje s každým, kdo se profesionálně ztotožní s politikou poskytování komplexního servisu klientům, kdo je ochoten razit nový a kvalitativně bezkonkurenční prvek PODPORA PRODEJE. zdroj: www.prolux.cz


Nalezeno celkem 45 záznamů

1 2 3 4 5

mobilní verze
Partnerské servery: Car Wrap US, PJ Rent