Prodej byv.dolu jako investici vč projektu objem 900.000m3 okr. Most

Zpět na přehled nemovitostí

Vážené RK a makléři nabídněte tuto zakázku svým zájemcům v rámci spolupráce v ASRKM.cz. Rádi Vám poskytneme odměnu v rámci podpory prodeje. Pomozme společně rychlému prodeji a naší společné prosperitě.

300 Kč/m2

Cenové nabídky přijímáme ve výše uvedeném rozsahu. Čekáme na Vaše nabídky. Konečná cena bude stanovena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodejní Centrum

zakázka č. 3003075

počet prohlídek 14 974 x

Vážení klienti,
v případě zájmu o rezervaci této zakázky, domluvení termínu prohlídky, popř. doplňujících dotazů neváhejte volat naše prodejní centrum na telefonu :

+420 606 600 269

a to v pracovní dny

8:30-17:00


Popis nemovitosti

S o u č a s n é u ž i t í p o z e m k ů Pozemkové parcely p.p.č. 2250/1 , 2250/23 a částečně 2704/1 ( 5.000 m2 ) tvoří POZEMKY BEZ VYUŽITÍ - po mnoho desítek let . Tyto uvedené pozemky v posledních ( min.) čtyřiceti letech , po ukončení povrchového dolování hnědého uhlí , byly využívány pouze jako SKLÁDKA POPELA Z KOTELNY OBYTNÉHO KOMPLEXU KOLDŮM A UKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADKŮ MĚSTA LITVÍNOV ( od 60. let do r. 1990 - 95 ). Uvedené pozemky jsou svým tvarem „jámou“ o hloubce cca. 30 – 40 m , s velice strmými srázy v severní části směrem k obytným budovám , nepevným podkladem , „náletovými“ dřevinami a založenými skládkami odpadků . Částečně vlivem bývalé důlní činnosti a erozi dochází k sesuvům a propadlinám nejen na ploše bývalého lomu Morgenstern , ale i přilehlých pozemcích ! Celková plocha „ jámy „ je cca. 60.000 m 2 . V současnosti jsou POZEMKY BEZ VYUŽITÍ . C í l z á m ě r u : Základním cílem záměru je odstranění : STARÝCH SKLÁDEK ODPADKŮ před realizací SANACE A REVITALIZACE BÝVALÉHO LOMU MORGENSTERN - zamezení dalším nebezpečným jevů – sesuvům zeminy , propadlinám - ochrana majetku a zdraví - rekultivace stávajícího , nevyužitého , neužitečného a „jalového „ prostoru dřívějšího uhelného lomu a skládky jako součást městské aglomerace D ů l e ž i t á f a k t a a s k u t e č n o s t i - Realizace řešení ekologických škod a realizace projektu SANACE A REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÉHO LOMU MORGENSTERN o d s o u h l a s e n o Radou města Litvínov dne 8. 12. 2005 , č.j. 2566/1028 - Rada města schválila PRIORITY INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA LITVÍNOV S a n a c e a r e v i t a l i z a c e b ý v a l é h o l o m u M O R G E N S T E R N 18 . 10 . 2007 , č.j. 854/27 - Zpracován Projekt území bývalého lomu Morgenstern ( 2014 ) - Souhlasné stanovisko k realizaci akce Morgenstern ze strany majitelů sousedících a dotčených pozemků : Pozemkový fond ČR , Coal Services a.s. - Předpokládané výnosy : cca 150.000.000 ,- Kč VOLEJTE NAPRIMO 606 600 269

Jméno :  
Příjmení :  
Telefon :  
E-mail :  
Dotaz :  
Opište kód :   Kontrolní obrázek

Základní údaje

Druh Pozemek , Stavební pozemek, komerční
Lokalita Litvínov (Horní Litvínov), Most
Plocha užitná 31 552 m2
Plocha pozemek 31 552 m2

Další údaje

Nemovitost na mapě
Upozornění: Společnost REALITY Int. neručí za správnost a úplnost informací uvedených na těchto internetových stránkách u jednotlivých inzerovaných nemovitostí ani za případné škody, které zveřejněním nebo užitím těchto informací uživateli vzniknou. Vychází pouze z informací poskytnutých majiteli uvedených nemovitostí.


mobilní verze
Partnerské servery: Car Wrap US, PJ Rent