Podpora prodeje nemovitostí není “jen” reklama

Podpora prodeje nemovitostí není “jen” reklama

Laická veřejnost mnohdy zcela chybně zaměňuje podporu prodeje (anglicky sales promotion) pouze za různé prvky reklamy. Primárním cílem podpory prodeje nemovitostí Prolux je však využití tvůrčího rozměru upoutání pozornosti zájemce o koupi nemovitosti využitím rozličných nástrojů, jenž tohoto zájemce podpoří v rozhodnutí nakoupit vaši nemovitost a využít firemních služeb a osobního servisu. Na rozdíl od pouhé reklamy zaměřené na delší časové působení nástroje podpory prodeje mají cíl stimulovat okamžitý prodej
- význam těchto nástrojů roste v době ekonomické recese, v době, kdy je na trhu silnější konkurence, když výrazně převažuje nabídka nad poptávkou.

Čím dál hodnotnějším pro zákazníky je čas a portfolio poskytovaných služeb. Mezi důležité prvky pak patří propojení obchodu s moderními technologiemi. Ať hovoříme o komplexní informaci o majetko-právním stavu nemovitosti, který zjistí přizpůsobením naší aplikace každý, kdo má zájem o konkrétní zakázku, či  internetových aplikacích cíleně vytvářených i pro operační systémy mobilních telefonů. Právě mobily, které mají lidé neustále u sebe, mohou totiž zodpovědět otázku, zdali je konkrétní nemovitost dostupná a za jakých podmínek. Nákupní rozhodování je s využitím tohoto systému podpory pak mnohem sofistikovanější než v minulosti.

Problém realitního trhu ČR je pak to, že si tento klientský přístup mohou dovolit primárně “silnější” společnosti, které pak po nějakou dobu budou moci využít i jisté období „zřetelné komparativní výhody“ oproti společnostem poněkud zaostávajícím. Pozitivem tak může být alespoň to, že hlavním faktorem rozhodujícím o koupi nemusí být pouze cena, ale vnímána je zřetelně kvalita a komplexnost služby.

Podpora prodeje vás jednoznačně dovede k očekávanému cíli.

Přímá podpora prodeje je jeden z nejzákladnějších způsobů nabízení a představení zboží, produktů, služeb v našem případě modifikovaně vaší zakázky. Je ověřeno, že pokud si potencionální zákazník může zboží nejprve prohlédnout (zajištěním expresní prohlídky vaší nemovitosti), vyzkoušet, ochutnat, je téměř jisté, že si jej také zakoupí.

Pro klienty Reality Prolux jsou pak prioritně aplikovány tři důležité kroky.
Kroky, které z hlediska zájemce o koupi nemovitosti rozhodnou (které jsou doplněny řadou mezikroků – úkonů specializovaných oddělení zaměstnanců na různých pozicích, zodpovědných v režimu dělby práce za profesionální naplnění dílčí služby).
Významnými kroky k cíli tedy jsou:

KROK (1) - Vaše nemovitost musí být zájemci VIDĚT. – zájemci (1) – procházející, projíždějící ve vaší lokalitě) reagují na poutač Na prodej, na reklamní material, rozmístěný v okolí vaší nemovitosti (pozn.: např. “v této lokalitě je nemovitost na prodej” nebo “v tomto domě je byt na prodej” aj.) zájemci (2) – vlastní databáze poptávajících), kteří jsou osloveni koordinátory obchodu Prolux a jsou jim po zpracování nové zakázky zaslány veškeré informace k nemovitosti. Zájemci (3) pak přicházejí prostřednictvím internetu z firemních a komerčních realitních serverů a reagují na naši nabídku, kterou před ostatními zviditelňujeme - přesným popisem, profesionální fotodokumentací a reálnou tržní cenou pak odlišíme vaši nemovitost od ostatních nabídek zprostředkovatelů.

KROK (2) Zájemce o koupi  díky expresně sjednané prohlídce musí PŘIJÍT k vaší. nemovitosti.  Pokud přichází, je právě vaše nemovitost tím nejlákavějším, nejzajímavějším, nejpřitažlivějším cílem, splňujícím očekávání tohoto zájemce. V této chvíli je totiž zájemce vybaven a seznámen se všemi informacemi – od majetko-právního stavu nemovitosti, nabídkové ceny či cenového rozpětí (ve kterém je možno předkládat nabídky a jednat o finální prodejní ceně), fotodokumentací, polohou, technickým stavem a disponibilitou vašeho času, který je pro provedení prohlídky potřebný a který je sjednán našimi koordinátory.

KROK (3) - Jen takto může zájemce o koupi vaši nemovitost skutečně Poznat vidět na vlastní oči,  prověřit, prohlédnout, zahrnout zjistěná pozitiva a nabyté informace ze setkání s vámi do finální cenové nabídky, kterou prostřednictvím naší kanceláře předloží.

 Podpora prodeje nemovitostí klientů je tak kombinací reklamy, marketingových prvků a soustavné práce zaměstnanců firem. V Prolux se jedná navíc o perfektní propojení služeb pro prodávající klienty se službami pro zájemce o koupi s oporou výsledků soustavného vyjednávání s těmito stranami. Vzhledem ke skutečnosti, že nákup/prodej nemovitosti na za cíl aplikovat soubor krátkodobých stimulů zájemců, který má povzbudit k nákupu nemovitosti, doplňují v Prolux tyto prvky účelovými službami pro klienty, mezi které patří např. výběr vhodných nemovitostí podle požadavků klienta, zajištění přípravy všech smluvních dokumentů, zajištění peněžních úschov a další asistenci a služby na základě dohody s klientem.

zdroj:  www.prolux.cz

 mobilní verze
Partnerské servery: Car Wrap US, PJ Rent